Opname regelen

We hebben kort op een rij gezet welke zaken u moet regelen voor een opname in het hospice. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

Aanmelden

U kunt zich persoonlijk aanmelden of een naaste doet dit voor u. Ook uw huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorg kan u aanmelden. U kunt ook nu meteen aanmelden via de knop “Nu aanmelden” of door een mail te sturen aan opname@hospice-alkmaar.nl.
De eerstvolgende werkdag wordt er contact met u opgenomen.

Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor opname. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek en/of een rondleiding te krijgen.

Ons adres is Blanckerhofweg 13, 1816 HG Alkmaar, er is een ruim, gratis parkeerterrein voor de deur.

 

Indicatie

U moet een indicatie hebben dat er behoefte is aan Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en dat die zorg thuis niet (meer) geboden kan worden. De levensverwachting is korter dan drie maanden, ongeacht de aard van de ziekte. Dit moet door een arts worden vastgesteld. Wij regelen vervolgens  de PTZ-indicatie voor u.

 

Informatie

Voorafgaand aan uw opname hebben we een persoonlijk gesprek met u om kennis te maken en de zorgvraag te inventariseren. Dit gesprek vindt in het hospice plaats en als dit niet mogelijk is, thuis of in het ziekenhuis.

 

Opname

Meestal kunnen we binnen een week na aanmelding de opname realiseren. Als het niet binnen deze termijn lukt, kijken we gezamenlijk naar een oplossing. Wij bieden daarnaast mogelijkheden voor acute opnames. Ook zijn er mogelijkheden voor een tijdelijke opname in de terminale fase. Bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van de juiste medicatie of ontlasten van mantelzorg(ers).

 

Eigen bijdrage en vergoeding 

De kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast rekenen wij een eigen bijdrage voor hotelkosten en complementaire (aanvullende) zorg van € 50,- per dag. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, zoeken we samen naar een oplossing.

 

Medische zorg

In het hospice is in principe de huisarts de behandelend arts, is dit niet mogelijk of wenselijk dan kan de hospice arts de behandeling overnemen. De hospice arts is een (huis)arts met gespecialiseerde kennis op palliatief gebied. Wij werken samen met een groep van vijf artsen. Als de eigen huisarts overleg wil, zijn de hospice artsen hiervoor beschikbaar. Wij werken multidisciplinair, dat wil zeggen dat we met een team van artsen, verpleegkundigen en de consulent spirituele zorg de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de unieke situatie van elke gast. Hierbij is aandacht voor alle aspecten dus zowel het lichamelijke,  het psycho-sociale als het spirituele.

 

Complementaire zorg

Met verschillende vormen van aanvullende zorg proberen wij het u zo comfortabel mogelijk te maken. Onze verpleegkundigen en zorgvrijwilligers zijn opgeleid in het geven van hand- en voetmassages en Therapeutic Touch. Er zijn vrijwilligers die uw levensherinneringen op schrift kunnen stellen en vrijwilligers die specifieke activiteiten met u kunnen ondernemen. We hebben een broedstoof waarin altijd warme doeken liggen waarmee we u kunnen verwarmen. Er is een bezoekhond, die met haar baasje langs kan komen en er wordt geregeld (zachte) muziek gemaakt door diverse  muzikanten (lier, harp, piano, zang). Ook kunnen we beroep doen op een kapster, een pedicure en een schoonheidsspecialiste. U betaalt hiervoor een bijdrage van 15 euro.

 

Spirituele zorg

Aan het levenseinde kan er een veelheid aan vragen en (soms tegenstrijdige) gevoelens zijn. Ook voor de naasten kan het een verwarrende periode zijn. Aan het Hospice is een consulent spirituele zorg verbonden. Zij is er voor iedereen, ongeacht welke achtergrond iemand heeft. Zij is vertrouwd met spirituele en kerkelijke tradities, maar staat ook open voor andere vragen. Zij neemt tijd voor en geeft ruimte aan wat er op dat moment is en waar behoefte aan is. Zij heeft geen pasklare antwoorden, maar gaat mee op zoek, op weg. Desgewenst legt zij contact  met een kerkelijke gemeente, parochie of imam. Wanneer er in de thuissituatie contact is met een geestelijk verzorger is deze vanzelfsprekend van harte welkom in Hospice Alkmaar

 

Medicijnen en andere kosten

Dit blijft hetzelfde als thuis of in het ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld zuurstof) op declaratiebasis. De vergoedingen verschillen per ziektekostenverzekering. In sommige gevallen stuurt de verzekeraar een nota voor bijkomende kosten.