Kosten van opname

Eigen bijdrage en vergoeding
De kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar / het zorgkantoor. Daarnaast rekenen wij een eigen bijdrage voor hotelkosten en complementaire (aanvullende) zorg van € 50,- per dag. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, zoeken we samen naar een oplossing.

Medicijnen en andere kosten
Dit blijft hetzelfde als thuis of in het ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld zuurstof) op declaratiebasis. De vergoedingen verschillen per ziektekostenverzekering. In sommige gevallen stuurt de verzekeraar een nota voor bijkomende kosten.