Opname regelen

We hebben kort op een rij gezet welke zaken u als verwijzer moet regelen voor een opname in het hospice. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op, dan helpen we u verder.

Aanmelden
Als huisarts, of medewerker van een ziekenhuis of thuiszorg kunt u een gast aanmelden. Daarnaast kunnen gasten zich persoonlijk aanmelden of een naaste doet dit, waarbij een verwijzing noodzakelijk is. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname.

Indicatie
Elke gast heeft indicatie nodig dat er behoefte is aan Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en dat die zorg thuis niet (meer) geboden kan worden. De levensverwachting is korter dan drie maanden, ongeacht de aard van de ziekte. Dit moet door een arts worden vastgesteld.  De PTZ-indicatie regelen wij vervolgens zelf.

Informatie
|Voorafgaand aan een opname hebben we een persoonlijk gesprek met de toekomstige gast, om kennis te maken en de zorgvraag te inventariseren. Dit gesprek vindt (indien mogelijk) thuis of in het ziekenhuis plaats.

Opname
Meestal kunnen we op korte termijn een opname regelen. Vrijwel altijd binnen een week. Als het niet binnen deze termijn lukt, kijken we gezamenlijk naar een oplossing.

Wij bieden daarnaast mogelijkheden voor acute opnames. Ook kunnen zich situaties voordoen die vragen om een tijdelijke opname in de terminale fase. Dit kan zijn vanwege delirant gedrag, niet goed in te stellen op pijnmedicatie, een veelheid aan symptomen die even goed op een rijtje moeten worden gezet, medicatiebeleid et cetera. Of u treft een zwaar overbelaste mantelzorger die de zorg voor de terminale patiënt even niet aankan en gebaat is bij een of twee weken opname om zelf weer even op te laden.

Medische zorg
We zien graag dat de huisarts ook binnen het Hospice behandelaar blijft. Voor deze medische verantwoordelijkheid verwachten wij dat u minimaal eenmaal per week langskomt in het hospice, zo mogelijk aanwezig bent bij het M.D.O. (Multidisciplinair overleg) en telefonische bereikbaar bent via de assistente voor overige vragen. De avond-, nacht – en weekendzorg wordt verzorgd door de  huisartsenpost Alkmaar, zonodig in samenwerking met het consultteam palliatieve zorg. Eventueel kunt u de medische verantwoordelijkheid overdragen aan de hospice arts. De hospice arts is een (huis) arts met gespecialiseerde kennis op palliatief gebied. Wij werken samen met een groep van vijf artsen.

Bij opname hebben wij de medische gegevens nodig,  zoals de specialistenbrieven ( inclusief PA-uitslagen) van het laatste jaar. Deze gegevens komen in het zorgdossier. Wanneer de gast uit het ziekenhuis komt, rekenen wij op een uitgebreide overdracht of ontslagbrief van de behandelend arts. Daarmee kunnen we de medische zorg waarborgen.

Eigen bijdrage en vergoeding
De kosten voor verzorging in het hospice worden grotendeels betaald door de zorgverzekeraar. Daarnaast berekenen wij een eigen bijdrage voor hotelkosten en complementaire zorg van €40,- per dag. Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en polis wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Als de eigen bijdrage een probleem is, zoeken we samen naar een oplossing.