Samen Jutten in Egmond Zee

Ieder jaar organiseren we een gezamenlijke activiteit met de receptievrijwilligers. Dit jaar zijn we samen gaan jutten.

“Gejut” is een winkel, atelier, galerie, workshopruimte in Egmond aan Zee die de bezoeker letterlijk dichterbij de zee brengt. Bovenal is het een plek om ook zelf te ontdekken hoe uit ‘niets’ weer ‘iets’ te maken… Gejutte voorwerpen stellen vragen over het verleden, verbeelden het heden en stellen vragen over morgen.

We worden met koffie/thee hartelijk welkom geheten door de iniatiefneemster van “Gejut”, Marianne Houthijse. In ontspannen sfeer legt zij uit dat wij de zeekust mogen gaan afstruinen naar velerlei door de zee aangespoelde materialen waarmee wij er daarna een eigen of gezamenlijk “kunstwerk” van mogen/kunnen maken. Alle materialen zijn geoorloofd: schelpen, hout, stenen, aangespoeld plastic, achtergelaten kledingstukken van strandbezoekers etc.

Waardevolle spullen mogen we niet meenemen …. wettelijk vastgelegd zijn deze per definitie eigendom van de gemeente ….. (???) …

Helaas! Niemand van ons jutte goud, een aangespoelde geldkist, een tig-jarig walisvisskelet o.i.d …. wat dat betreft hálen we dus niet de media!

Dat “gejut” een goede combinatie is met “gezellig getut”, bleek al snel! Enthousiast togen we op pad in willekeurige groepjes van 3 of 4, waaruit soms eenlingen zich terugtrokken op zoek naar ‘eigen dingetjes’. Gezellig gekwebbel, en verwondering over de gevonden voorwerpen.

Shockerend was om te vernemen dat veel zeedieren en vogels een erbarmelijke dood sterven door afval dat “wij” achteloos achterlaten.

Na het jutten gaan we individueel en ook gezamenlijk aan de slag met de verzamelde materialen. De foto geeft hiervan een impressie.

José Bastiaans