Donateur worden

Als donateur heeft u verschillende mogelijkheden om ons te ondersteunen.

Via de pagina online doneren (zie menu) kunt u bijvoorbeeld anoniem uw bijdrage aan ons overmaken via Ideal of SMS machtiging. Dit kan een eenmalige bijdrage zijn of een periodieke bijdrage. De hoogte van uw eenmalige of periodieke bijdrage bepaalt u zelf. We zijn heel erg blij met alle kleine en grote donaties.

U kunt natuurlijk ook zelf rechtstreeks uw bank machtigen om een eenmalige of periodieke bijdrage over te boeken naar

IBAN NL89 INGB 0684128748 ten name van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar.

Omdat de Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ de ANBI-status heeft, kunt u uw gift – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van de Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar: 8103.72.307.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de belastingsite.

fiscaal gunstig schenken