Verzekeraars/overheid

Wij werken samen met verschillende regionale en landelijke organisaties in de palliatieve en informele zorg. In het overzicht ziet u welke dat zijn. Bovendien organiseert Hospice Alkmaar samen met Humanitas, Evean en het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland op de 2e woensdagavond van de maand Café Doodgewoon. Dat is een kenniscafé voor professionals en andere belangstellenden over palliatieve terminale zorg. Verder is het kwaliteits-keurmerk voor de Palliatieve Terminale Zorg (Prezo Hz) toegekend aan Hospice Alkmaar. Dit keurmerk wordt uitgereikt door de Associatie van High Care Hospices. De toetsing gebeurt door bureau Perspekt.