Samenwerkingspartners

Landelijke samenwerkingspartners

– Associatie Hospicezorg (lid)

– Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland VPTZ (lid)

– Stichting Ambulance Wens: biedt vervoer en begeleiding om wensen van  (ernstig) zieke mensen te vervullen


Regionale samenwerkingspartners

– Huisartsenoverleg Noord Kennemerland (HONK): deskundige medische zorg , intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie.

– Noordwest Ziekenhuisgroep: soepele aanmelding en overplaatsing, medisch/verpleegkundige overdracht en deskundigheidsbevordering, consultatie.

– Evean Thuiszorg:organisatie en uitvoering van zorg in thuissituatie, soepele aanmelding, gegevens overdracht en deskundigheidsbevordering, consultatie.

– Zorgkantoor Noord Holland Noord: zorgtoewijzing en de jaarlijkse productieafspraken.

– Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland en kop van Noord Holland: samenwerking op het gebied van scholingen, informatievoorziening en belangenbehartiging

– Praethuys: inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten: doorverwijzing voor individuele hulp, bijvoorbeeld aan (jonge) kinderen.

– Humanitas, vrijwilligers palliatieve thuiszorg: inzet van vrijwilligers bij terminaal zieke mensen thuis,  samenwerking in het kader van informele zorg

– Respijthuis Alkmaar: tijdelijk opnames ter ontlasting van mantelzorgers, samenwerking in het kader van informele zorg

– Familiehuis MCA: logeeradres voor familie en vrienden van patiënten in het MCA (ook mogelijk voor naasten van gasten in Hospice Alkmaar),  samenwerking in het kader van informele zorg