Transparantie

De statutaire doelstelling van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar is: ‘de exploitatie van een high care hospice te Alkmaar. Binnen haar doelstelling zal de stichting een beleid voeren dat zowel gericht is op het met de beschikbare middelen bevorderen van de kwaliteit van zorgverlening als op de aandacht voor persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden voor de werknemers en vrijwilligers van de stichting. In ruimte en organisatie zal -naar vermogen- rekening worden gehouden met de persoonlijke levens- of geloofsovertuiging van de gasten. De persoonlijke levens- of geloofsovertuiging van de medewerkenden wordt ook in die zin gerespecteerd dat geen medewerking geëist zal worden bij verrichtingen waaraan men in geweten niet persoonlijk meent te kunnen meewerken.’

Hospice Alkmaar voldoet aan een groeiende behoefte, dat is duidelijk. Voor onze regio zijn we inmiddels een belangrijke factor als het gaat om palliatieve zorg in de laatste levensfase. Dat laten onze cijfers zien. Bovendien is transparantie in onze ogen essentieel, naar alle betrokken partijen. Om deze transparantie zo groot mogelijk te houden volgt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht de Zorgbrede Governance Code , waarin door de branchevereniging richtlijnen voor goed bestuur zijn opgenomen.
www.brancheorganisatiezorg.nl/governancecode

Wilt u meer weten over onze jaarlijkse doelstellingen en resultaten? Onze jaarverslagen zijn openbaar en vindt u op de landelijke website voor jaarverslagen in de zorg: www.jaarverslagenzorg.nl zoeken bij: Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar.

 

Bekijk hier het Beleidsplan 2019 – 2021

Bekijk hier het Maatschappelijk verslag 2018

Bekijk hier het Beleidsplan Hospice Alkmaar 2016-2018

Bekijk hier het Jaarverslag 2015 Hospice Alkmaar

Bekijk hier het Maatschappelijk verslag 2014

Bekijk hier de Jaarrekening 2014

Bekijk hier het Jaarverslag 2013