’tHuis Lioba in oprichting

Het Liobaklooster in Egmond Binnen en Hospice Alkmaar werken samen om een kleinschalige instelling voor hospice gerelateerde zorg op te zetten.

De naam van deze voorziening is ’tHuis Lioba. ’tHuis Lioba is een zorgvoorziening voor palliatieve respijtzorg en zorg om op adem te komen in de palliatieve fase. De voorziening richt zich op mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten en biedt de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf met of zonder zorg. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een traject van intensieve (dag)behandelingen plaatsvinden of in situaties waarin overbelasting van mantelzorgers dreigt.

Zie ook de website van ’tHuis Lioba. http://www.thuis-lioba.nl