Vrijwilligers

Hulp verlenen is waar het bij ons om draait. Werken in een hospice gebeurt vanuit een dienende rol en vanuit het besef dat iedere gast in het hospice de laatste fase van zijn of haar leven doormaakt. Dat heeft grote impact op alle betrokkenen, voor en na het levenseinde. Wij staan voor professionele geborgenheid in een huiselijke sfeer. Als vrijwilliger lever je een onmisbare bijdrage aan de warmte en huiselijke sfeer van ons hospice.

Klik hier voor een video impressie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over werken in een hospice.

Onze organisatie heeft weinig hiërarchie. Een klein managementteam, aangestuurd door de directeur, zorgt voor de dagelijkse organisatie en een gezonde bedrijfsvoering.

Dit werk vraagt om gemotiveerde mensen die afspraken nakomen, rust uitstralen, geduldig, betrokken en respectvol zijn. Vrijwilligers werken minstens 1 dagdeel per week en zo nu en dan in het weekend of op een feestdag. Iedere vrijwilliger krijgt een introductiecursus van twee dagdelen. Zorgvrijwilligers doen bovendien de zorgcursus van vijf dagdelen. Daarnaast organiseren we door het jaar heen klinische lessen, workshops, thema-avonden en intervisiebijeenkomsten.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.  Je krijgt de mogelijkheid om een wezenlijke en waardevolle bijdrage te leveren aan het veraangenamen van de laatste levensfase van onze gasten. Als dat je aanspreekt, meld je dan aan als vrijwilliger via de knop hieronder.

Aanmelden vrijwilligerswerk